Zhrnutie vývoja hodinových nákladov na mzdu na Slovensku a v Čechách za rok 2018

V apríli tohto roku uverejnil Eurostat správu s údajmi o vývoji nákladov na mzdu v Európskej Únii.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2017, narástli v 2018 hodinové náklady v celej ekonomike vyjadrené v € o 2.7% v Európskej Únii a o 2.2% v Eurozóne.

V rámci Eurozóny patrilo Slovensko (+6.8%) medzi krajiny s najväčším nárastom spolu s Lotyšskom (+12.9), Litvou (+10.4%), Estónsko (+6.8%).

V roku 2017 na Slovensku hodinové náklady na mzdu predstavovali €10.9 . V roku 2018 tieto náklady narástli na €11.6 . Z toho 26.7% tvoria náklady pre zamestnávateľa na odvody pre štát.

Hodinové náklady na mzdu v Českej Republike narástli z 297.3 CZK na 322.1 CZK, čo predstavuje nárast o 11.2%. V roku 2018 tvorili v Česku náklady pre zamestnávateľa na odvody pre štát 26.9%.

V porovnaní s priemerom v EU (€27.4 ) je priemer nákladov na mzdu na Slovensku (€11.6 ) a v Čechách (€12.6 ) relatívne stále nízky. Najvyššie hodinové náklady na mzdu má Dánsko (€43.5)  a Luxembursko (€40.6) a najnižšie Rumunsko (€6.9) a Bulharsko (€5.4)

Zdroj: Eurostat

Momentálne pre túto spoločnosť niesú žiadne hodnotenia