Rozhovor s Markom Šarmírom – Ako uľahčiť vzdelávanie pomocou zdieľanej ekonomiky

Mohli by ste sa na úvod čitateľom predstaviť?

 Najviac ľudí ma pravdepodobne pozná v kontexte aktivít spoločnosti Recruitmen&Developium Group, ktorú som spolu s partnerom založil už počas štúdia. V rámci tejto spoločnosti sa venujeme konzultačnej, vzdelávacej a technologickej činnosti, ktorou je napríklad vývoj aplikácií zameraných na digitalizáciu a automatizáciu HR procesov. Nakoľko sa v oblasti vzdelávania pohybujem už dlho, mal som možnosť stretnúť mnoho lektorov a občas sa v tejto pozícii ocitnem aj ja. Viem, čo všetko takáto práca obnáša a vnímam ju ako skutočne obdivuhodnú. To ma viedlo k tvorbe a spoluautorstvu ankety Learning & Development Awards, ktorá oceňuje profesionálnych lektorov, koučov a firemné vzdelávacie programy.

 Prečo ste sa rozhodli založiť platformu Workshop.sk?

 Všimol som si, že na trhu vzdelávania existuje široká ponuka otvorených tréningov, avšak je rozdrobená po internete a rôznych sociálnych sieťach. Videl som, že lektori majú záujem svoje kurzy propagovať, ale chýbal im priestor, ktorý by im to zjednodušil. Cieľom platformy Workshop.sk je liberalizovať trh vzdelávania a umožniť aj lektorom z menších tréningových spoločností či freelancerom zdieľať svoje know-how – jednoducho trh ako taký viac sprístupniť a otvoriť. Vďaka princípu zdieľanej ekonomiky, na ktorom je platforma Workshop.sk založená, môže lektor na trh doručovať svoje know-how a produkty veľmi efektívne a jednoducho. Zákazník má zároveň na jednom mieste všetky potrebné informácie, môže si ponuku porovnať a kurzy si objednať zopár kliknutiami.

 Akú pridanú hodnotu má platforma pre lektorov?

 Pre každého lektora či lektorku je dôležité byť identifikovaný s tým, čo robí. Mať svoj čas, tvorbu produktu a cenu pod kontrolou a poznať svojho zákazníka. Jednoducho byť pánom toho, čo ponúka a kedy to ponúka. Workshop.sk je technologicky vyspelá online platforma, ktorá každému lektorovi ponúka slobodu a zároveň ho odbremení od všetkých dodatočných povinností, ktoré sú s prácou predaja kurzov a workshopov spojené. Zabezpečí pre neho nie len vlastný e-shop, ale aj vlastného online účtovníka, marketing,  fotogalériu, obchodníka a zákaznícku podporu. Lektorom taktiež ponúkame priestory za výhodné ceny, ktoré si môžu na svoje kurzy rezervovať, a to taktiež prostredníctvom online rezervačného systému. Majú teda všetko v jednom a bez námahy. Keď odbočím od toho, čo poskytuje platforma po technickej stránke, pre lektorov organizujeme taktiež rôzne podujatia. Snažíme sa spájať komunitu a dať lektorom možnosť navzájom sa inšpirovať.

 Aké výhody má platforma pre tých, ktorí sa chcú vzdelávať?

Väčšina vzdelávacích aktivít dnes prebieha prostredníctvom vzdelávacích agentúr. Objednávatelia však väčšinou nevedia, ktorá agentúra má akých lektorov a kto bude realizovať dané vzdelávanie. Nevedia, ktorý tréner má aké know-how a aká je jeho kvalita. Ak si však chcú nájsť konkrétny tréning či lektora, ktorý je vo vybranej téme odborníkom, stáva sa to pre nich náročným, nakoľko ponuka je rozdrobená na rôznych stránkach a sociálnych sieťach, je nestála a nedá sa v nej efektívne vyhľadávať. S Workshop.sk máte stovky tém a lektorov na jednom mieste a všetky podstatné informácie dostupné na jeden klik. Môžete si porovnať témy, ceny, termíny a vybrať si kurz, ktorý vám najviac vyhovuje. A keďže nové kurzy a lektori pribúdajú takmer každý deň, vždy môžete prispôsobiť vzdelávanie meniacim sa potrebám vás alebo vášho tímu.

 O aké kurzy býva najväčší záujem na platforme?

 Zatiaľ sú to najmä soft-skills tréningy, ako napríklad leadership, komunikačné či interpersonálne školenia. Záujem je aj o kurzy zamerané na špecifické témy ako je napríklad kreatívna inzercia, emočná odolnosť či obstarávanie firemného vzdelávania. Čoskoro plánujeme pridať nové kategórie v oblastiach legislatívy, IT, marketingu, designu atď., tak uvidíme, akému záujmu sa budú tešiť.

 Aké trendy vidíte vo vzdelávaní sa vo firmách na Slovensku?

 Na jednej strane vnímam, že sa proces vzdelávania vo firmách viac decentralizuje. Myslím tým, že jednotliví manažéri dostávajú väčšiu slobodu v tom, aké školenia pre svojich ľudí vyberú, alebo si zamestnanec môže vybrať aj školenie, ktoré priamo nesúvisí s jeho prácou. Na strane druhej, už firmy nespolupracujú len so zazmluvnenými vzdelávacími agentúrami, ale šancu majú aj freelanceri – jednotlivci, ktorých firmy môžu osloviť pre svoje projekty, napríklad aj  priamo cez platformu Workshop.sk. V neposlednom rade vnímam prvky zdieľanej ekonomiky, ktorá sa osvedčila už na mnohých trhoch a ktoré platforma Workshop.sk svojou filozofiou prináša aj do oblasti vzdelávania.

 Čo by ste odporučili firmám, ktoré chcú lepšie merať návratnosť investícii do rozvoja zamestnancov?

 Aby sa na to pozerali zo širšieho pohľadu, nie len prostredníctvom merania zmeny v rámci konkrétnych rozvíjaných zručností. Už len samotný proces vzdelávania pozitívne vplýva na firemnú kultúru, v ktorej vďaka spoločným vzdelávacím aktivitám vznikajú viac postojovo a hodnotovo zblížené tímy s primerane rozvinutými zručnosťami.

 Aký je Váš obľúbený citát?

 Vybral som si aj podľa témy výrok od Alberta Einsteina: „Najrozumnejšia forma výchovy je príklad.“

 

 

Momentálne pre túto spoločnosť niesú žiadne hodnotenia