Prečo sa zahraniční manažéri vzdelávajú viac v medzikultúrnej komunikácii?

Ako medzikultúrny kouč pracujem s viacerými medzinárodnými firmami na Slovensku. Vždy ma poteší pozvanie na odborné podujatie obchodných komôr alebo konferencie, kde sa stretávajú slovenskí a zahraniční manažéri.

Na základe mojich skúsenosti môžem povedať, že rozvoj medzikultúrnej kompetencie je téma, ktorá zaujíma predovšetkým zahraničných manažérov. Mnohí slovenskí manažéri si ju nevedia spojiť s dianím v ich spoločnosti, so vzdelávaním svojich tímov alebo so zákazníckou starostlivosťou.

V zahraničí je vzdelávanie v oblasti medzikultúrnej komunikácie ponúkané zamestnancom na všetkých úrovniach. CEO ide väčšinou príkladom svojím tímom a kolegom. Lídri, ktorí majú niekoľkoročné skúsenosti a pôsobili vo viacerých kultúrach, využívajú možnosť dozvedieť sa o iných kultúrach a pripraviť si stratégie ako čeliť výzvam medzikultúrnej komunikácie. Manažéri vedia, že kultúra ovplyvňuje komunikačné štýly členov tímov, spôsob ako ľudia riešia problémy, čo ich motivuje alebo ako vnímajú feedback.

Ako je to na Slovensku? Ponúka Vám Vaša firma vzdelávanie v oblasti medzikultúrnej komunikácie?

Teší ma, že aj na Slovensku sú firmy a ich zamestnanci, ktorí by mohli na moju otázku odpovedať: Áno.

Avšak viac je takých firiem, kde sa vzdelávaním v oblasti medzikultúrnej komunikácie nezaoberajú. Dôvodov je niekoľko. Zamestnanci nemajú o takýto tréning záujem, lebo si ho nevedia spojiť so svojou prácou. HR manažéri nevedia, že by takýto tréning mohli svojim zamestnancom ponúknuť ako pomoc pri riešení nedorozumení v kontakte so zákazníkmi z iných kultúr alebo pri rozvoji nových talentov. Manažéri sú veľmi zaneprázdnení a nevidia pridanú hodnotu za tréningom, ktorý priamo nesúvisí s ich každodennou prácou.

Zahraniční manažéri a lídri pochopili, že v súčasnom svete obchodnej spolupráce a komunikácie ma kultúra rozhodujúci vplyv na veľké množstvo činností, ktoré každý zamestnanec medzinárodnej firmy vykonáva. Medzikultúrna kompetencia patrí k top kompetenciám 21. storočia.

Firmy využívajú potenciál svojich zamestnancov z rôznych kultúr a spájajú ich do nových tímov, aby prinášali inovatívne riešenia. Podporujú svojich zamestnancov, manažérov  a lídrov v rozvoji prezentačných a komunikačných zručností v oblasti medzikultúrnej komunikácie. Pripravujú ich na efektívnu spoluprácu v rámci pobočiek, ktoré majú po celom svete.

Slovenské firmy, slovenskí zamestnanci a podnikatelia prinášajú mnohé zaujímavé riešenia a produkty, ktoré sú konkurencie schopné na medzinárodnom trhu. Avšak konkurencia v jednotlivých oblastiach je silná. V mnohých prípadoch rozhodujú „ľudský faktor“ a schopnosť pochopiť kultúru kolegov, obchodných partnerov a zákazníkov. Ako ste na tom Vy?

Eva Gáboríková ako kouč a konzultant obchodnej medzikultúrnej komunikácie spolupracuje s firmami na Slovensku, USA a Ázii. K jej klientom patria lídri, multikultúrne tímy a HR manažéri úspešných nadnárodných firiem. V roku 2016 a 2018  získala v USA prestížne ocenenie ako lektor a konzultant v konkurencii odborníkov z celého sveta.

„Spája kolegov, tímy a obchodných partnerov z rôznych kultúr na ceste za ich spoločným cieľom“.

 www.evagaborikova.eu

egaborikova@gmail.com  

Momentálne pre túto spoločnosť niesú žiadne hodnotenia