Podporovať zdravie a wellbeing zamestnancov? 1. časť – Pracovné prostredie

Podľa globálnej štúdie vykonanej spoločnosťou Willis Towers Watson, podpora zdravia a produktivity na pracovisku sa stáva dôležitým trendom a zároveň prioritou pre organizácie vo všetkých krajinách, ktoré sa štúdie zúčastnili.

Výsledky štúdie jasne poukazujú aj na výsledky firiem, ktoré zaviedli vysoko efektívne programy zdravia a produktivity. Medzi dôležité výsledky patrí zníženie nákladov na zdravotnú starostlivosť, menší počet dní kvôli chorobe a práceneschopnosti, nižšia fluktuácia zamestnancov, atď.

Avšak treba hlavne spomenúť aj pozitívny vplyv na zamestnaneckú angažovanosť a motiváciu zamestnancov. Téma, ktorou si láme hlavu nejeden HR profesionál. Práve tu prichádza jedna z príležitostí pre funkciu ľudských zdrojov hrať strategickú rolu pri zvyšovaní angažovanosti zamestnancov s priamym vplyvom na ich produktivitu a teda výsledky firmy.

Zdravé pracovné prostredie v neposlednej rade zlepšuje aj tzv. employee experience alebo ináč povedané pracovný zážitok zamestnancov. Firmy, ktoré si chcú budovať svoju značku zamestnávateľa, si nemôžu dovoliť zostať pozadu v tom, ako sa starajú o zdravý životný štýl svojich zamestnancov.

Neexistuje jeden správny vzorec alebo dokonalá kombinácia benefitov či programov, ktoré by fungovali efektívne pre každú firmu a v každom sektore. Tento úvodný článok sa zameriava na oblasť pracovného prostredia, čo je len jedna z viacero oblastí, ktoré zabezpečujú zamestnancom zdravý životný štýl.   

Fyzické pracovné prostredie

V práci trávime veľkú časť svojho dňa a preto je dobré sa zamyslieť nad tým v akom prostredí pracujeme a čo na nás vplýva. Čo sa týka fyzického prostredia, najlepšie bude začať otázkami ako napríklad:

  • Je na pracovisku dostatok vonkajšieho svetla?
  • Aká je kvalita umelého svetla po zotmení?
  • Je zabezpečený pravidelný prísun čerstvého vzduchu?
  • Je vnútorná teplota vzduchu vhodná pre prácu?
  • Sedíme na kvalitnej stoličke a správne?

  • Je naše prostredie príliš hlučné alebo plné rušivých zvukov?
  • Máme priestor, kde si vieme oddýchnuť a prísť na iné myšlienky, ak je to potrebné?
  • Aké občerstvenie a stravu nám naše pracovisko ponúka?

Je mnoho ďalších iných otázok s ktorými by sme mohli ďalej pokračovať. V prvom rade ide o to, aby sme sa zamysleli nad fyzickým prostredím, ktoré nás v práci obklopuje. Možno by sa aj oplatilo urobiť nejaký prieskum so zamestnancami a jednoducho sa ich opýtať, že čo by zmenili a čo si najviac cenia na svojom pracovnom prostredí. Prieskum môže pomôcť aj pri meraní employee experience v organizácii. 

Sociálne prostredie v práci 

Obrovský vplyv na zdravie a produktivitu zamestnancov majú vzťahy a sociálne prostredie v práci. Tento typ prostredia je často krát podceňovaný aj kvôli tomu, že jeho realita nemusí byť na prvý pohľad viditeľná alebo ľahko merateľná. Medzi hlavné prejavy negatívneho sociálneho prostredia patria rôzne formy šikany, bossing, mobbing, pasívna agresivita, diskriminácia, ohováranie, elitárstvo, atď.

Negatívne sociálne prostredie na pracovisku zhoršuje v prvom rade mentálne zdravie zamestnancov, čo ich potom paralyzuje pri ich práci a znemožňuje im radosť so svojej práce. Našťastie sú pre tieto problémy dostupné aj rôzne riešenia.

V prvom rade je dôležité začať vzdelávaním zamestnancov o tom, aby vedeli ako pozitívne sociálne prostredie vyzerá a aké správanie ho narúša. Manažment a vedenie musí tiež ísť príkladom pri vytváraní zdravého sociálneho prostredia. Iba vtedy budú zamestnanci veriť, že ak niečo spozorujú alebo prežívajú, tak vedia, že sa môžu s dôverou obrátiť na svoj manažment.

Avšak organizácia by mala vedieť ponúknuť zamestnancom aj anonymné spôsoby, akými môžu nahlásiť, ak sa deje niečo nesprávne. V prípade, že dôjde k nejakému hláseniu či už anonymnou formou alebo nie, je dôležité, aby organizácia využila pomoc odborníkov, ktorí vedia ako vyšetrovať prípady a ako ich riešiť. Zvyčajne ide o citlivé záležitostí a nesprávne riešenie alebo naťahovanie celého prípadu môže ťažkosti len prehĺbiť a celú situáciu viac skomplikovať.

V prípade potreby, či už ide o vyrovnávanie sa s ťažkou situáciou alebo jej následkami, firmy by mali vedieť poskytnúť svojím zamestnancom psychologické poradenstvo či už cez svoje interné alebo externé zdroje. V dnešnej dobe môžu zamestnanci využívať poradenské služby viacerými spôsobmi ako napríklad cez chat, telefón, videohovor alebo osobne.

Tento pohľad na sociálne prostredie je zameraný skôr na situácie, keď už treba hasiť požiare. Najlepšie je, ak firmy začínajú s prevenciou, čo znamená budovať pozitívne a inkluzívne sociálne prostredie už v rámci svojej firemnej kultúry a zavádzať iniciatívy, ktoré podporujú zdravé vzťahy na pracovisku. Ale to je potom už na ďalší článok 😊.

Aká je Vaša skúsenosť alebo názor na to?

 

Autor článku: Ivan Kuzma, Founder of HRprofil.eu

 

Momentálne pre túto spoločnosť niesú žiadne hodnotenia