Výber HR dokumentácie na stiahnutie

HR dokumentácia je kľúčová pri vykonávaní rôznych HR aktivít. Nemala by slúžiť len členom HR tímu, aby dodržiavali štandardy kvalitnej práce a získavali potrebné údaje, ale mala by zároveň pomáhať aj líniovým manažérom pri vykonávaní ich personálnych aktivít a povinností.

Prostriedok zlepšenia a zachovania znalostí

HR dokumentácia pomáha aj pri zlepšovacích aktivitách. Keď máme pracovný postup spísaný, je pre nás jednoduchšie spozorovať a sústrediť sa na určité časti postupu, ktoré si vyžadujú prioritnú pozornosť. Navyše, ak sú naše procesy vo firme zdokumentované, nemusíme sa obávať, že v prípade odchodu zamestnanca s ním odíde aj veľká časť vedomostí o procesoch, ktoré vykonával. Procesné dokumenty sa dajú potom využiť na zaškolenie nových zamestnancov.

Formuláre hovoria aj o kultúre firmy

Ku HR dokumentácii patria aj rôzne formuláre, ktoré slúžia na získavanie a zdokumentovanie údajov. Je zaujímavé ako veľa dokážu formuláre v organizácii povedať o jej kultúre. Aká je Vaša organizácia? Vládnu v nej dlhé formuláre, ktoré zbierajú množstvo údajov bez ďalšieho využitia? Existuje nulová flexibilita pri ich vypĺňaní? Trvá nekonečne dlho pochopiť, čo do nich vlastne treba vyplniť? Ak je Vaša odpoveď áno, čo i len na jednu otázku, tak je tu priestor na nejaké zlepšenia.   

HR dokumentácia na stiahnutie

Chýba Vám nejaká dokumentácia pre účely riadenia ľudských zdrojov, ale neviete, kde začať, respektíve by ste sa chceli len inšpirovať na vylepšenie toho, čo už máte? Na portáli HR Profil si po registrácii môžete stiahnuť rôzne príklady dokumentov, ktoré je možné upraviť podľa svojej potreby alebo rovno začať používať. Ktoré HR dokumenty sú teda na stiahnutie a na čo slúžia?

Náborový proces

Tento dokument zahŕňa aktivity, ktoré je potrebné vykonať od momentu kedy vznikne voľná pozícia až po komunikovanie pracovnej ponuky finalistovi výberového konania. Popisuje to najdlhší a najkomplexnejší HR proces, ktoré personálne oddelenie vykonáva. Dokument pomáha zadefinovať zodpovednosti medzi HR, vedúcim voľnej pozície a uchádzačmi a tak zabezpečiť hladší priebeh celého procesu.     

Popis pracovného miesta

Tento formulár pomáha zadefinovať pracovné pozície v organizácii, aká je ich úloha a aké požiadavky by mali spĺňať tí, ktorí tieto pozície vykonávajú. Popis pracovného miesta obsahuje vstupné informácie pre ďalšie aktivity v HR ako sú nábor zamestnanca, zadefinovanie kompenzácie, vzdelávanie, reorganizácia, atď.      

Hodnotiaci formulár uchádzača

Aby bolo hodnotenie uchádzačov počas a po pohovore, čo najobjektívnejšie, je potrebné hodnotiť uchádzača na základe viacerých kritérií. Hodnotiaci formulár pomáha zachytiť všetky kľúčové kritéria výberu a tak pomáha, aby rozhodovanie bolo založené na čo možno najkonkrétnejších faktoch. Navyše, ak je kandidátov viac a taktiež aj hodnotiacich pracovníkov, hodnotiaci formulár prinesie lepší prehľad a väčší poriadok do rozhodovacieho a schvaľovacieho procesu.  

Proces nástupu

V momente, keď máme finalistu výberového konania, ktorý predbežne prijal našu ponuku, spustí sa proces nástupu alebo takzvaný Onboarding proces. Proces nástupu zachytáva všetky aktivity spojené so začatím pracovného vzťahu, plánovaním nástupu, prípravou pracovného prostredia, personálnou administratívou a zabezpečením hladkého začlenenia sa v prvých mesiacoch po nástupe. Ako pri procese náboru aj tu sú koordinácia a rozdelenie úloh kľúčové pre hladký priebeh celého procesu.

Plánovací a hodnotiaci formulár

Tento formulár pomáha na jednom mieste zdokumentovať plánované ciele a zároveň aj hodnotenie zamestnanca zodpovedného za naplnenie daných cieľov. Sú rôzne spôsoby hodnotenia výkonu zamestnancov. Úplný základ je však dohodnúť si písomne, aké sú ciele, priebežne ich monitorovať a po roku vyhodnotiť opäť písomne, čo a ako sa podarilo dosiahnuť. Tento postup prispieva ku kultúre zúčtovateľnosti. Navyše, ak sa podarí dosiahnuť stanovené ciele alebo dokonca ich prevýšiť, je to príležitosť pre uznanie a odmenu. Pri plánovaní a hodnotení cieľov netreba zabúdať aj na plánovanie a hodnotenie rozvoja zamestnanca.    

Proces odchodu zamestnanca

Tento proces zahŕňa aktivity, ktoré je treba vykonať od chvíle, keď už je potvrdený odchod zamestnanca z organizácie až po jeho posledný deň v práci. Keď nastane situácia odchodu zamestnanca, obaja zamestnanec aj manažér sa obracajú na HR s otázkou, čo všetko je treba vybaviť do odchodu zamestnanca. Ak HR má tento proces zdokumentovaný, môže ho zdieľať s nimi a tým ušetriť veľa času, ktorý by bol ináč potrebný na vysvetľovanie pri každom jednom prípade. Navyše to vyzerá veľmi profesionálne a dôveryhodne, keď HR vie poskytnúť takú dokumentáciu.  

Výstupný pohovor

Výstupný pohovor je jeden zo základných spôsobov, ktorým môže firma zistiť prečo zamestnanci odchádzajú. Je to tiež signálom pre zamestnanca, že firme záleží na jeho názoroch a dôvodoch prečo odchádza. Avšak, výstupný pohovor by nemal byť len symbolický akt na zbieranie informácii. Ak sa opakujú nejaké dôvody nespokojnosti, tak ich je potrebné preveriť a zaviesť náležité zlepšenia.

Mapovanie procesov a tvorba dokumentácie

Pozitívne je, že mnoho firiem si uvedomuje dôležitosť dokumentovania pracovných postupov a procesov. Niektorým sa podarí nájsť si interné kapacity, aby svoje procesy zmapovali a následne vytvorili dokumentáciu. Výhodou mapovania a dokumentácie procesov je aj to, že pri tom dochádza aj k identifikácii neefektívnych procesných krokoch a následne k zlepšovaniu procesov.

Ak to nevidíte reálne, že by ste si našli internú kapacitu na zmapovanie a zdokumentovanie procesov vo Vašej firme, radi Vám s tým pomôžeme. Stačí, ak sa nám ozvete na info@hrprofil.eu alebo zavoláte na +421 911 045 839.   

 

Momentálne pre túto spoločnosť niesú žiadne hodnotenia