Rozhovor s Jethrom DiMeo – Ako vyberali systém evidencie uchádzačov (ATS) v Gebauer & Griller

Mohol by si sa krátko predstaviť čitateľom?

Volám sa Jethro DiMeo a vediem globálny Talent Acquisition & Employer Brand tím v spoločnosti Gebauer & Griller (GG), ktorá je popredným svetovým výrobcom automobilových, výťahových a priemyselných technologických riešení. Sme jedným z popredných dodávateľov elektrických káblov a káblových zväzkov, rovnako ako drôtov a zliatin so sídlom vo Viedni v Rakúsku, kde sídlim aj ja. Zamestnávame viac ako 4500 zamestnancov v Európe, Ázii a Amerike.

Máš pomerne nedávne skúsenosti s výberom systému evidencie uchádzačov (Applicant Tracking System – ATS) pre vašu organizáciu. Mohol by si sa podeliť s nami o vašom procese výberu?

V skutočnosti som nastúpil do GG vo veľmi vzrušujúcom čase, kedy organizácia práve začala svoju digitálnu transformačnú cestu v HR oblasti. Samozrejme som mal za úlohu digitalizovať naše procesy prijímania do zamestnania a onboarding. Začal som so zadefinovaním nášho projektu, čo zahŕňalo analýzu potrieb našich interných a externých zainteresovaných strán. Potom som pracoval na dôslednej kontrole, aby sme zistili, čo presne už máme zabehnuté, ako pracuje náš náborový tím, ako sa procesy líšia od jedného miesta k druhému a začali mapovať trh externých predajcov, aby sme zistili, ktorí potenciálni predajcovia by mohli spĺňať naše potreby a očakávania.

Keďže sa prvýkrát naša organizácia rozhodla investovať značné množstvo zdrojov do digitalizácie našich procesov, a to nielen v rámci funkcie ľudských zdrojov, bolo dôležité vybudovať dostatočný business case, tým, že zmapujeme možnosti na trhu a vykonáme správne vyhodnotenie, ktoré by podporilo naše konečné rozhodnutie. To je dôvod, prečo som vytvoril zoznam 45 rôznych dodávateľov ATS, pričom som najprv všetkých obvolal, aby som skontroloval funkcionalitu ich systému a vytvoril námatkovú analýzu toho, čo ponúkajú a čo potrebujeme.

Vytvoril som hodnotiaci hárok s 10 hlavnými hodnotiacimi kritériami a s viac ako 70 menšími kritériami, ktorými som každý systém vyhodnotil, aby som sa dopracoval k čo možno najlepšiemu úzkemu zoznam pre našu spoločnosť. Hlavné kritéria, ktoré som identifikoval, boli stabilita a reputácia, implementácia, pretrvávajúca podpora, cena a flexibilita, atraktivita pre uchádzačov, skúsenosti používateľov / kandidátov, evidencia uchádzačov, manažment požiadaviek, analytika a bezpečnosť, ktorá musí dodržiavať komplexné bezpečnostné normy a predpisy, ktoré naša organizácia berie veľmi vážne.

Tu som vytvoril úzky zoznam najlepších 8 dodávateľov, ktorí pre nás urobili živé demo ich systému. Vyhodnotenie týchto 8 dodávateľov som poslal nášmu riaditeľovi pre IT & Information na ďalšie testovanie kompatibility a bezpečnosti. Štyria z týchto dodávateľov testovaním úspešne prešli a boli pozvaní na posledné kolo prezentácie v našom globálnom sídle vo Viedni.

Na túto prezentáciu som pozval niekoľko rekrutérov, HR business partnerov, manažérov a zástupcov IT, právneho a marketingového oddelenia a samozrejme môjho manažéra, nášho globálneho riaditeľa HR / CHRO. Všetci títo jednotlivci sa k nám pripojili, aby sme získali spätnú väzbu a názory našich interných zainteresovaných strán a budúcich kľúčových používateľov. Po záverečných prezentáciách bol každý účastník požiadaný o vyplnenie dotazníka s hodnotením dodávateľa. Výsledky týchto prieskumov výrazne prispeli ku konečnému rozhodnutiu medzi štyrmi finálnymi dodávateľmi.

Ktoré organizácie by mali zvážiť zaobstaranie alebo zmenu svojho systému evidencie uchádzačov?

Technológia v súčasnosti expanduje vo všetkých oblastiach nášho života – vytvára nové vzrušujúce spôsoby práce. Preto každá organizácia, ktorá zamestnáva ľudí, by mala mať nejaký systém evidencie uchádzačov. Organizácie, ktoré rastú alebo sa transformujú a zisťujú, že ich súčasný systém, nie je dostatočný, či už tým, že nie je v súlade s predpismi alebo nie je schopný udržať tempo so ich zmenami, by mali svoj systém prehodnotiť a prípadne zmeniť.

Aké sú niektoré kľúčové funkcie, ktoré najviac oceňujete na ATS?

Aby som bol úprimný, radšej hovorím o platforme získavania talentov a nie o samostatnom systéme evidencie uchádzačov. Pre mňa je platformou na získanie talentu ideálne riešenie, pretože nezahŕňa len ATS, ale aj CRM (riadenie vzťahov s uchádzačmi) a ideálne aj rozšírené rozhranie pre integráciu tretích strán.

Dobrá platforma na získavanie talentov by mala nielen zvládnuť každý krok procesu náboru, ale mala by tiež poskytnúť personalizovaný, pútavý a merateľný užívateľský zážitok. Ďalej by nám to malo pomôcť zlepšiť skúsenosti s kandidátmi, posilniť našu stratégiu priameho získavania ľudských zdrojov, umožniť využívanie videí, vizuálnych a sociálnych médií v našom náborovom procese, zvýšiť návratnosť investícií do našich náborových reklamných aktivít, optimalizovať ATS a naše procesy, implementovať digitálnu referenčnú stratégiu, vybudovať skvelé onboarding skúsenosti a samozrejme ponúknuť bohaté analýzy náboru.

To je dôvod, prečo sme sa rozhodli pre TalentLink SABA-Lumesse, ktorý ponúka intuitívne užívateľské rozhranie, flexibilitu pre viaceré zariadenia a dizajn zameraný na používateľa. Naši zamestnanci môžu vytvárať pracovné miesta len niekoľkými kliknutiami. Môžu si jednoducho prezerať, monitorovať a spravovať všetku náborovú činnosť na jednom mieste a komunikovať jednotlivo a priamo s každým kandidátom. Môžeme organizovať a spravovať pohovory v TalentLink prostredníctvom Outlook integrácie, čo je skvelý šetrič času!

To, čo osobne mám naozaj rád, je možnosť sledovať náš náborový výkon pomocou používateľských a konfigurovateľných výkazov, ktoré sa naozaj ľahko používajú. Vďaka TalentLink sme schopní premeniť náš offline nábor na online prostredníctvom skenovania životopisov, tým že údaje zo životopisov sa zbierajú a analyzujú priamo z našich mobilných zariadení.

Mohol by som pokračovať ďalej o rôznych funkciách, ktoré najviac oceňujem, od multipostingu až po prediktívnu analýzu, avšak to, čo mám naozaj rád v našom systéme, je to, že zdôrazňuje tímovú spoluprácu, rozhodovanie založené na poznaní a je optimalizovaný, aby pracoval na ľubovoľnom zariadení, kedykoľvek.

Aké kľúčové skúsenosti si nadobudol, keď ste vyberali dodávateľa ATS? Čo považuješ za dôležité pri výbere z hľadiska profilu dodávateľa?

Vzájomná dôvera – obchodní zástupcovia sa vždy pokúšajú predať zázraky, ale neverte tomu, kým to neuvidíte na vlastné oči. Nájdite si kontaktnú osobu, ktorej môžete dôverovať, že je k vám úprimná. Niekoho kto si uvedomil, že ste potenciálne v tom spoločne z dlhodobého hľadiska. To sa dosiahne iba vtedy, ak si navzájom dôverujete. Zapojte tiež svoje interné zainteresované strany, najmä IT / bezpečnostné a nákupné oddelenie čo najskôr do procesu, aby ste fungovali ako jeden celok, a aby Váš projekt mal hladký priebeh.

A na záver, aký je tvoj obľúbený citát?

“Keby som sa opýtal ľudí, čo chcú, povedali by, že rýchlejšie kone.“
Henry Ford

 

Rozhovor s Jethrom Dimeo preložil z angličtiny Ivan Kuzma

Článok v pôvodnom jazyku nájdete tu.

Momentálne pre túto spoločnosť niesú žiadne hodnotenia