Nový pohľad na zamestnanecké benefity: Ktoré poskytovať a prečo?

Kompenzácia obohatená o správne zamestnanecké benefity môže priniesť viacero výhod pre zamestnancov ako aj pre firmu, či už je to zo strategického, ľudského alebo ekonomického hľadiska. 

Strategické hľadisko  

 Vzhľadom na nízku nezamestnanosť a nedostatok kvalitnej pracovnej sily firmy potrebujú zvyšovať svoju schopnosť konkurovať, aby dokázali zamestnancov nielen priťahovať, ale ich aj udržať.  

Keďže reálne mzdy vo firmách sa zvyčajne nezverejňujú, mnohé firmy sa snažiazdôrazňovať v rámci svojho odmeňovania predovšetkým svoje zamestnanecké benefity, aby sa tak odlíšili od konkurencie.   

Ekonomické hľadisko 

Netreba tiež prehliadnuť, aké výhody majú benefity z ekonomického hľadiska. Niektoré benefity ponúkajú firmám ako aj zamestnancom daňové výhody ako napríklad pri odborných kurzoch, nápojoch na pracovisku, mobilný telefón aj na súkromné účely, atď. 

Podniky majú tiež možnosť nakupovať služby a produkty za nižšiu trhovú cenu, keďže ich dokážu nakupovať vo väčšom. Avšak zamestnanci si dané služby a produkty môžu užívať, ako keby boli nakúpene za plnú trhovú hodnotu. Navyše, benefity zvyčajne nepodliehajú inflácii ako napríklad finančné odmeňovanie.  

Ľudské hľadisko 

Firmy dokážu nepriamo ovplyvňovať produktivitu a lojálnosť svojich zamestnancov aj tým, že poskytujú benefity, ktoré pomáhajú podporovať ich zdravierozvoj a sociálne zabezpečenie 

Tieto oblasti sú kľúčové pre zdravé fungovanie a psychiku jednotlivcaFirmy, ktorým skutočne záleží na ich zamestnancoch a cítia zodpovednosť za ich budúcnosť, investujú do benefitov pre zamestnancov, ktoré majú pozitívny vplyv na tieto oblasti.  

Ďalej v článku je k dispozícii zoznam benefitov, ktorý je rozdelený podľa toho, aký vplyv majú dané benefity na zdravie, sociálne zabezpečenie a rozvoj zamestnancov.   

Benefity zdravia 

Pri benefitoch zdravia ide hlavne o to, aby zabezpečili starostlivosť otelesnú stránku zamestnancov ako aj o ich psychickú hygienu a rovnováhu.   

 • Priestory pre oddych na pracovisku 
 • Príspevok na súkromnú zdravotnú starostlivosť 
 • Príspevok na liečebné a relaxačné aktivity a pobyty 
 • Príspevok na športové, kultúrne aktivity 
 • Psychologické poradenstvo 
 • Občerstvenie na pracovisku 
 • Masáže na pracovisku 
 • Fyzické cvičenia na pracovisku  
 • Príspevok na parochne pre onkologických pacientov
 • Škôlka pre deti zamestnancov 
 • Práca zdomu – Home office 
 • Pružná pracovná doba 
 • Platená dovolenka nad zákonný rámec 
 • Platené dni pri krátkodobom ochorení nad rámec zákonu  
 • Tzv. sabbatical – kariérna prestávka pre kľúčových zamestnancov 

 

Benefity sociálneho zabezpečenia 

Hlavným znakom týchto benefitov je, že sú viac prepojené so súkromným životom zamestnancov aposkytujú sociálne zabezpečenie pre ich osobné potreby. 

 • Zľavy na tovar a služby vyrábané alebo poskytované organizáciou 
 • Odkúpenie firemného majetku za zvýhodnených podmienok 
 • Firemné darčeky 
 • Príspevok na bývanie 
 • Parkovacie miesto v mieste práce 
 • Príspevok na dochádzanie do práce 
 • Príspevok na dôchodkové sporenie 
 • Odchodné pri odchode na dôchodok 
 • Príspevok na stravu nad rámec zákona 
 • Zvýhodnené pôžičky pre zamestnancov 
 • Bonus pri životnej udalosti (svadba, narodenie dieťaťa, narodeniny) 
 • Príspevok pri návrate z rodičovskej dovolenky 
 • Príspevok na školské potreby prvákov 
 • Príspevok za darovanie krvi 

 

Rozvojové benefity 

Tieto benefity majú za úlohu rozvíjať potenciál zamestnancov a podporovať ich v sebarealizácii, ktorá je viac prepojená s ich pracovným životom. 

 • Jazykové vzdelávanie 
 • Kurzy zamerané na mäkké zručnosti 
 • Odborné vzdelávanie 
 • Kurzy zamerané na leadership a manažment 
 • Bonus pri odporučení zamestnanca 
 • Bonusy a odmeny zo zisku 
 • 13. plat -14. plat 
 • Pravidelné bonusy na základe individuálneho výkonu 
 • Odmena pri výročí zamestnanca vo firme 
 • Služobný notebook  
 • Služobný mobilný telefón 
 • Služobné auto  
 • Firemné akcie, teambuildingy, večierky 

Ak Vás téma zamestnaneckých benefitov zaujala a máte nejaké otázky alebo podnety na ďalšie články na túto tému, napíšte nám na info@hrprofil.eu alebo volajte na +421 911 045 839.  

Autor článku: Ivan Kuzma, Zakladateľ HRprofil.eu

Momentálne pre túto spoločnosť niesú žiadne hodnotenia