Ako spoločnosť Generali zdigitalizovala svoj náborový proces

Pôvodne hľadala centrála poisťovne Generali systém na digitalizáciu svojich náborových procesov. Pred vyše rokom vsadila na Nalgoo ATS a na základe pozitívnych zmien ho aktuálne rozšírila aj na vlastnú obchodnú sieť. Zdá sa, že to nie je konečná méta! V budúcnosti ho chce implementovať aj na ďalšie procesy.

Začiatkom minulého roka sa HR oddelenie spoločnosti Generali, ktorá patrí do prvej trojky najsilnejších poisťovní na slovenskom trhu, rozhodlo robiť nábor efektívnejšie, rýchlejšie a hlavne digitálne. Mali síce skúsenosť so špecializovaným systémom, množstvo času však trávili administratívou kandidátov, čo išlo na úkor kvality práce. „Chceli sme systém, ktorý nám zjednoduší a zautomatizuje hiring kandidátov, do budúcnosti prinesie široké možnosti a prispôsobí sa našim procesom,“ hovorí Andrea Oravcová, HR Biznis Partner spoločnosti Generali. „Na základe pozitívnych referencií sme oslovili Nalgoo a po vzájomnej sympatii sme sa rozhodli ísť do spolupráce. Začali sme diskutovať o tom, akú máme predstavu a očakávania od nového systému.“

Implementácia prebehla veľmi rýchlo a hladko. „V počiatočnej fáze sa Nalgoo tím snažil pochopiť naše potreby a náborový proces,“ popisuje postup Andrea. „Nalgoo tím nám na konkrétnych príkladoch ukázal, ako bude vyzerať práca s kandidátom v realite. Po doladení detailov nasledovalo spustenie demoverzie, v rámci ktorej sme mali možnosť naučiť sa za pomoci Nalgoo školiteľov so systémom pracovať,“ vysvetľuje HR Business Partner.

Nápady zapracované obratom

„Už počas prvých stretnutí sme ocenili ľudský prístup, aktívne počúvanie našich potrieb či predstáv a následne hľadanie riešenia. Nalgoo tím je vždy otvorený vypočuť si naše nápady a mnohokrát sú už hneď pri vydaní nového release zapracované. Keď nastane akýkoľvek problém, sú ochotní flexibilne reagovať na naše požiadavky a pomôcť. Veľmi oceňujem silný proklientský prístup a chuť napredovať,“ hodnotí spoluprácu Andrea.

Menej administratívy, viac kreatívnych aktivít

Nalgoo v spoločnosti využívajú vyše roka a prvé pozitívne zmeny sa už dostavili. „Vďaka  systému máme náborový proces zautomatizovaný a digitálny. Môžeme sa tak viac venovať zmysluplným tvorivým aktivitám a neriešime operatívu,“ pochvaľuje si HR manažérka, Katarína Bobotová. V roku 2018 bolo v rámci centrály spoločnosti otvorených 119 pracovných pozícií a zrealizovaných vyše 400 pohovorov. Zadanie nového kandidáta do systému je rýchle. Už žiadne vypisovanie mena, priezviska a ďalších údajov! Systém si všetky potrebné údaje stiahne automaticky zo životopisu. „Už nehľadám v životopisoch v zásuvke. Všetkých uchádzačov o prácu z rôznych zdrojov teraz nájdem na jednom mieste. Mám prehľad kandidátov, v ktorom kroku rozpracovania sa nachádzajú a tak sa nemôže stať, že by som im zabudla poslať feedback na zaslané CV.“

So zreteľom na GDPR

„Automatické sledovanie platnosti osobných údajov uchádzačov je veľkou výhodou, pretože ustrážiť niekoľko tisíc kandidátov, ktorých v databáze máme, by bolo veľmi náročné,“ priznáva HR Business Partner. Systém umožňuje tímu vzájomne spolupracovať. Andrea vidí aktivity svojich kolegov na otvorených pozíciách, rozpracovaných kandidátov i komunikáciu s nimi. Toto umožňuje hladké prevzatie výberového procesu iným kolegom. Ďalším benefitom systému je budovanie kvalitnej databázy kandidátov s informáciami, na aké pozície sa k nám v minulosti hlásil vrátane poznámky, prečo pohovorom neprešli. „Z jedného miesta môžeme publikovať obsahy na sociálne siete, pracovné portály, čo nám šetrí veľa času, nakoľko viem jedným klikom inzerovať pozíciu na viacero portálov.“ Systém je prepojený s Outlookom. „Do inzerátov pridám videá a obrázky a jednoducho zdieľam na sociálnych sieťach LinkedIn a Facebook, čo mám pomáha pri budovaní company a employer brandu. Jedným klikom dokážem zamietnuť veľké množstvo kandidátov, čo šetrí obrovské množstvo času.“ V rámci centrály využíva Nalgoo na HR 7 ľudí. „Je to jednoduchý a intuitívny systém, s ktorým radi pracujeme. Aktuálne si nevieme predstaviť, že by sme v dnešnej rýchlej digitálnej dobe na HR fungovali bez Nalgoo,“ vyjadrila sa Andrea.

Po centrále aj obchodná sieť

Centrála aplikovala systém aj na VOS – vlastnú obchodnú sieť, kde ho aktuálne používa 43 unit manažérov, 6 regionálnych riaditeľov a 8 asistentiek. „Na základe pilotného projektu digitalizácie náborového procesu centrály sme si spravili analýzu, aké benefity nám systém priniesol. Vlastná obchodná sieť vnímala Nalgoo veľmi pozitívne a rozhodli sa na základe pozitívnej skúsenosti centrály systém implementovať,“ tvrdí HR manažérka. V obchodnej sieti ho využívajú unit manažéri na manažovanie náboru obchodníkov. Presúvajú si jednotlivých kandidátov podľa kroku náborového procesu, v ktorom sa aktuálne nachádzajú a zaznamenávajú si o nich informácie. Nalgoo využívajú aj regionálni riaditelia, ktorí majú prehľad o každom náborovom procese a aktivitách svojich unit manažérov na základe štatistík. Do systému majú prístup dokonca aj asistentky jednotlivých regiónov, ktoré pravidelne inzerujú na pracovných portáloch.

Nové funkcionality nás odlišujú od konkurencie

Slovenská pobočka Generali je spomedzi ostatných krajín prvou, ktorá začala na nábor kandidátov do internej siete využívať digitálny systém. „Keď sa kolegovia z ostatných krajín dozvedeli o našom digitálnom náborovom procese, prejavili záujem.“ Slovenský HR tím považuje Nalgoo za dlhodobého partnera, s ktorým by chceli do budúcna rozšíriť spoluprácu aj v rámci digitalizácie ďalších procesov – onboardingu a adaptácie kandidátov. „S Nalgoo sme nadmieru spokojní. Neustále nám prináša nové funkcionality, čím nám umožňuje posúvať sa vpred a odlíšiť sa tak v mnohých prípadoch od konkurencie.  Odporúčam ho nielen HR-istom, ale každému, kto si chce efektívnejšie manažovať dáta náborového procesu,“ hodnotí spoluprácu Andrea. „Nalgoo tímu prajeme veľa ďalších spokojných klientov, ktorým bude práca so systémom prinášať radosť tak ako nám.“

Link na zdroj článku

Momentálne pre túto spoločnosť niesú žiadne hodnotenia